PRODUKT DNIA:
Bubliczki - "Turbofolk"
Bubliczki - "Turbofolk"
36,99 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności


Dokument niniejszy określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników sklepu znajdującego się pod adresem sklep.dobrzewiesz.net (dalej: Sklep).
Administratorem danych osobowych jest:
Dobrzewiesz
ul. Krasińskiego 77/22
71-446 Szczecin

I. Sposób zbierania danych osobowych
Dane osobowe zbierane w Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub w trakcie kontaktu email, a także pobierane są automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora Sklepu w czasie wizyty użytkownika w Sklepie. Podanie danych osobowych przez użytkowników Sklepu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu.
II. Zakres zbieranych danych osobowych.
1. Dane kupujących - Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Sprzedających w Sklepie będzie zobowiązany zarejestrować się i podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki. Operator będzie także przetwarzał historię zamówień złożonych przez kupującego.
2. Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email - W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.
3. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w Sklepie - Podczas wizyty w Sklepie system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji, a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku Sklepu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
III. Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Kupującym i Sprzedającemu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
2. Dane kupujących, którzy zdecydowali się na zarejestrowanie w Sklepie są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień.
3. Adres e - mail wpisany w formularzu zamówienia usługi/produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z informacją o zamówieniu, prawach i obowiązkach klienta, a także z ofertami promocyjnymi operatora Sklepu.
4. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem Sklepu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
5. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora Sklepu będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

IV. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe kupującego zbierane przez operatora Sklepu będą udostępniane sprzedającemu w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem w/w Sklepu.
W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora Sklepu podejmą działania windykacyjne.
Operator Sklepu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
V. Kontakt
Operator Sklepu będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu.
Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu, prawa i obowiązki klienta, rachunki, a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną.
Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator Sklepu będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VI. Zmiana danych
Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do Sklepu.
Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi Sklepu emailem lub listem tradycyjnym. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora Sklepu w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.
VII. Pliki cookies
Operator Sklepu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie.
Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Sklepu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.
Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator Sklepu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Sklepu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
VIII. Zabezpieczenie danych
Operator Sklepu dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator Sklepu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024).
Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.
Operator zapewnia w szczególności:
1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
4. dokładne i aktualne,
5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
7. bezpiecznie przechowywane,
8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
IX. Odpowiedzialność
Operator Sklepu zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom Sklepu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora Sklepu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
W Sklepie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl