STUFF:
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN

Regulamin Sklepu Dobrzewiesz

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem sklep.dobrzewiesz.net zwanym dalej Sklepem, zawiera także wymagane prawem informację dla Klientów, w tym dotyczące trybu reklamacyjnego.

2. Sklep „sklep.dobrzewiesz.net” prowadzony jest przez:

VITO TEAM S.C.

70-661 Szczecin

NIP: 851-321-56-49

REGON 36862752

e-mail: bok@sklep.dobrzewiesz.net

(dalej: „Dobrzewiesz”).

§ 2

1. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad.

3. Sklep zobowiązany jest poinformować Klienta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności.

4. Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

§ 3

1. Do każdego zakupu dołączany jest paragon. Na życzenie Zamawiającego Dobrzewiesz może wystawić rachunek (prosimy wówczas o odpowiednią adnotację w komentarzu do zamówienia). Ceny wszystkich towarów są cenami brutto i przedstawione są w złotych polskich.

2. Zamówienia są realizowane w ciągu najpóźniej 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej wartości zamówienia. Zamówienie nieopłacone w ciągu 10 dni (z wyjątkiem przypadków wybrania przez Zamawiającego dostawy "za pobraniem") od daty jego złożenia zostaje usunięte i poczytuje się je za niezłożone.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. Bezpłatna dostawa  - "0 PLN (TYLKO BILETY, MP3)" - obejmuje wyłącznie zakupione w Dobrzewiesz bilety na koncerty oraz pliki mp3. Zakupu plików mp3 lub biletów nie można łączyć w ramach jednego zamówienia z zakupem produktów z innych kategorii.

4. Przesyłki, które zostały zwrócone do Dobrzewiesz przez ustalonego dostawcę z powodu podania przez Zamawiającego nieprawidłowego adresu lub niepodjęcia przesyłki w terminie, poczytuje się za nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zostanie obciążony kosztem zwrotu przesyłki. Ponowne wysłanie przesyłki, która została nieodebrana z winy Zamawiającego, możliwe jest dopiero po uregulowaniu kosztu zwrotu oraz kosztu ponownej wysyłki. 

5. Warunkiem dokonaniu zakupu biletu na koncert za pośrednictwem Dobrzewiesz jest opłacenie złożonego zamówienia najpóźniej na dzień przed datą koncertu, przy czym przez opłacenie należy rozumieć uznanie na rachunku bankowym Dobrzewiesz lub uznanie w systemie płatności elektronicznych. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie, zamówienie jest anulowane. W przypadku otrzymania przez Dobrzewiesz wpłaty po anulowaniu zamówienia, jest ona zwracana klientowi.

§ 3

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, wypełniając dostępny na stronie Sklepu (w dziale „DOSTAWA /ZWROTY”) formularz odstąpienia od umowy lub składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient na podanego podczas rejestracji e-maila otrzymuje potwierdzenie złożenia formularza odstąpienia od umowy.

2. Klientowi:

1) stosownie do przepisu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

2) stosownie do przepisu art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o zakup biletu na koncert.

3) stosownie do przepisu art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od zgłoszenia deklarującego odstąpienie od umowy, a Sklep dokonuje zwrotu uiszczonej należności w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.

4. Klient niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Wymiana W przypadku gdy rozmiar zakupionego towaru jest nieodpowiedni, istnieje możliwość wymiany na inny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu Zamawiający powinien podjąć bezzwłoczny kontakt z Dobrzewiesz. , aby ustalić czy w magazynie jest ten sam towar w innym rozmiarze. Warunkiem przyjęcia wymienianego towaru jest to, by zwracany towar był w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wymieniany towar Zamawiający powinien przesłać na własny koszt z dopiskiem “wymiana”.

UWAGA: Koszty wysyłki wymienianego towaru do Klienta wynosi 8 zł. Kwotę tę Zamawiający powinien dołączyć do odsyłanego do Dobrzewiesz towaru lub przelać na konto bankowe Dobrzewiesz. W przeciwnym razie wymieniony towar będzie wysłany za pobraniem, przy czym w taki wypadku koszt przesyłki wynosić będzie 25 zł.

§ 4

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 3. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sklepu, koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl